top of page

שירותי ייעוץ 

ייעוץ וניהול פרויקטי תוכנה
Laptop and Notebook

אפיון וניהול פרויקטי תוכנה הינה משימה מורכבת. מהחברה נדרשת הערכות וראיה מערכתית משלב התכנון עד גמר הביצוע. ניהול פרויקטי תוכנה, דורש ניסיון נרכש באפיון על ומפורט, הערכת זמני פיתוח, תמחור מרכיבים, סנכרון מידע, ניהול עובדים, זיהוי סיכונים ועוד. אין מודל ניהול אחיד המתאים לכלל הארגונים והפרויקטים. ניתן לבנות מודל עבודה אופטימאלי מנצח בעזרת התאמה אישית, המתחשבת במשאבי הארגון ובצרכי הפרויקט. את הייעוץ ניתן לקבל כניהול בפועל של הפרויקט או במודל ליווי / חניכה של מנהל הפרויקט. הליווי נעשה לאורך הדרך ובשלבים הקריטיים.

ייעוץ בהנדסת מערכות
Security Camera

הנדסת מערכות הינה כלי חיוני בהבטחת משולש הזהב ביישום כל פרויקט, ביצועים-זמן-עלות. תכנון לקוי בתהליך הנדסת המערכת יגרום לחריגה לפחות באחד מהשלושה. מרבית החברות מיישמות בתהליך הפיתוח רק חלק מהתהליך הסדור של הנדסת המערכת. תהליך הנדסת מערכת אופטימאלי, מותאם אישית למשאבי הארגון וצרכי הפרויקט יגדיל את סיכויי ההצלחה. את הייעוץ ניתן לקבל כביצוע בפועל של תהליך הנדסת המערכת או כליווי / חניכה של מהנדס המערכת-מנהל הפרויקט לאורך הדרך ובשלבים הקריטיים.

סקרי ניהול פיתוח ומבנה ארגוני
busy office

תהליכי פיתוח של תוכנה ומערכות משולבות מחייבים עבודה עקבית ומסונכרנת. ישנן מספר שיטות פיתוח שניתן לעבוד בהן בהתאם לארגון ולפרויקט. זמני פיתוח מתארכים, כמות באגים גדולה או סבבי גרסאות מתמשכים הם אינדיקציה טובה שהשיטה לא מתאימה או שאינה מיושמת כהלכה. סקר נהלי פיתוח ומבנה ארגוני, ימפה את שיטות העבודה הקיימות בנוהל והלכה למעשה. יאתר את צווארי הבקבוק, צמתי אי הסנכרון, בעיות במבנה הארגוני ונקודות כשל אחרות בתהליך הפיתוח. דוח ממצה ימליץ על השינויים הנדרשים בגבולות הארגון והפרויקט.

ייזום, ניהול והקמת חברות טכנולוגיה
Contemporary Boardroom

בחיי היזם והמנהל בחברות טכנולוגיה, ניצבות מידי יום דילמות מתחומים שונים שלהן נדרשת התייחסות. במקרים רבים זו תהיה ההתמודדות הראשונה של הצוות הניהולי. ייעוץ נקודתי מבעל ניסיון רב-תחומי יכול לעזור לחברה לצלוח בהצלחה את האתגרים. הייעוץ כולל את כל רבדי הפעילות: הגדרת המוצר והמסר, פרזנטציות, תוכנית עסקית, שיווק, אסטרטגיית IP, גיוס הון, שותפויות, משקיעים, מייסדים וכ"ו.

bottom of page